TRUYỀN NGHỀ SÁNG TẠO

Tính đến 5/2020 này thì mình đi dạy được 6 năm. Năm đầu dạy những lớp nhỏ của riêng mình và vài buổi “chọt” vô ở các khoá Marketing tại trung tâm. Từ năm thứ 2, mình khởi động Sáng Tạo A Bờ Cờ, đến nay là mùa thứ 5.  Không rõ là có đamContinue reading “TRUYỀN NGHỀ SÁNG TẠO”