Một lớp viết xoay quanh nỗi niềm muôn thuở:

Viết sao cho hay.

Phạm Vi Nội Dung

Do anh đứng lớp quê ở Quảng Cáo nên trọng tâm nội dung sẽ là: viết để truyền đạt hấp dẫn. Dù là viết nội dung quảng cáo, câu chốt hạ, sách, tiêu đề, báo tường, các thể loại đặt tên, mail, thông báo nội bộ… Tóm lại là:

Biến tiếng Việt thành thế mạnh.

12 Buổi Nhóm Bếp


01.

Dòng suy nghĩ

• Khơi mở những mạch ý cho một đề tài cũ.
• Kiểm soát và sắp xếp thông tin trước khi chấp bút.
• Tránh việc viết tối (hù) nghĩa.

02.

Tích chữ

• Vốn từ là của cải, vậy “đầu tư” thế nào để nó nhiều lên?
• Trường từ vựng.
• Phát huy sức gợi của từ tượng hình.

03.

Sắp từ

• Tư duy lựa chọn từ ngữ.
• Bóc tách các lớp nghĩa.
• Biểu đạt chính xác.


04.

Lên màu

• Tạo không khí cho văn bản.
• Viết như diễn. Câu càng tự nhiên càng cần “tập dợt”.
• Khơi gợi những nét màu cảm xúc nơi người đọc.

05.

Dựng câu

• Viết câu trọn nghĩa.
• Kiểm soát nhịp văn bản.
• Tận dụng bộ dấu câu.

06.

Làm phép

• Xài hết các phép tu từ của tiếng Việt.
• Chơi chữ, tạo từ.
• Bảo vệ câu chữ trước các thế lực.

Và nhiều nội dung khác “không thèm” ghi lên đây. Ai bước vào bếp thì biết.

Bếp Trưởng

Xuất phát điểm là dân làm ý tưởng quảng cáo, đã 14 năm anh vẫn chưa rời điểm đó.

Để Lại Thông Tin Cái Nha

Hẹn gặp bạn tại bếp!