7 thoughts on “3.33

  1. e đã tưởng a voice 1 cái gì đó rất thâm sâu về “3.33” á =)))
    e vẫn nhớ mấy cái poll lúc buổi đầu Aboco về anh nữaaa

    Liked by 1 person

  2. Tự nhiên buồn buồn, đi đọc blog dạo của bao nhiêu người cũng chỉ thấy ưng và hợp mỗi Bếp chữ thoi nên mò vô Bếp nói với anh vạy thui đó. Cook nhieu nhieu zo anh nha. Your words heal me everyday hic

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: