@lopbepchu

Ra mắt lâu rồi nhưng viết một bài giới thiệu cho nó đường hoàng nè.

Mình mở instagram cho Bếp Chữ để tiện bề giao lưu với người mến chữ gần xa. Đường đến tệ xá:

https://www.instagram.com/lopbepchu/

Insta này không chỉ đơn thuần chèo kéo học viên mà còn:

  • Mổ xẻ các lỗi sai thường gặp
  • Chia sẻ cách nghĩ đằng sau các phương án xử lý chữ nghĩa mà mình và các bạn chữ đã kinh qua
  • Nhắc nhở mềm mỏng đôi điều để bạn “nắn” lại cách viết

Đang có quá nhiều page thả thính, hóng hớt drama rồi, phải có một góc nhỏ (và đường hoàng) để ta nói sâu về viết lách chứ nhỉ?

Lách vô các bạn ơi: https://www.instagram.com/lopbepchu/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: