Bếp Viên

Bếp viên ưu tú

Hải Âu, hoạ sĩ minh hoạ Bếp Chữ

Tên thường gọi là Hải Âu, tên khoa học là @laruscanusillus. Chuyên sinh sống ở khu vực gần ý tưởng và người yêu.

Thích nấu ăn và yoga trên cạn. Thích vẽ và vẽ đẹp hơn vào những mùa brief dâng cao.

Nguồn thức ăn chủ yếu là các món mới ra lò của Bếp Chữ.

Các buổi nhóm bếp

Chân dung các CD tương lai tại các buổi học Bếp Chữ, niên khoá 2019 – 2020.

Đã một thời dễ thương như thế.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: