Mài Dao

Nhiều người thích học. Mình thích ĐI học.

Học những thứ liên quan đến chữ, học những thứ “trên trời” rồi rút chữ hay về xài.

Mình ghi lại đây như một cách rủ người khác đi học cùng mình.


Hoạch định sự nghiệp qua Game và Tài chính Cá nhân

Rất hữu ích cho dân chữ nghĩa “mù” về tài chính cá nhân. Thấy tiền cũng về đều đều mà không hiểu sao khi cần thì đã bốc hơi từ lúc nào?!

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: