Ngăn Đá

Bí quá không viết được gì thì mở ra xem.


Blogger

Dan Nelken
Anh này có series Copywriting Tip khá bén.


Facebook Page

Ngày Ngày Viết Chữ
Đánh quỵ lòng tin về khả năng tiếng Việt của hàng ngàn người có xài Internet.


Khác

Chép Vàng Chanh
Thiên đường sách Art của mình. Anh chị chủ là dân Creative nên có mắt tuyển chọn. Mua hoặc đặt sách đều được.


Ref responsibly.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: