Chữ Ơi Hình Nè!


Những câu đúc kết sau một đoạn bầm dập với sáng tạo, được dựng thành hình nhờ bàn tay tài hoa của các bạn nghệ sĩ.

Click vào hình để xem từng câu.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: