CHỮ ƠI HÌNH NÈ – BỘ 1

Từ độ 5 năm trở lại, mình bắt đầu có cái thú viết ra mấy câu đúc kết về sáng tạo, viết lách và tình yêu. Chỉ đơn giản là những suy nghĩ riêng tư mà chưa đủ để viết thành một cái gì đó dài dài. Mình viết đa phần là tiếng Anh vìContinue reading “CHỮ ƠI HÌNH NÈ – BỘ 1”

CHỮ ƠI HÌNH NÈ! – TURN SHIT

Mình có thói quen đúc kết về nghề về tình. Gom gia tài ấy lại thì cũng được đâu đó trăm câu. Nhìn chữ riết cũng chán, mình lọc những câu về sáng tạo và viết lách rồi cộng tác với artist khắp chốn để biến nó thành hình. “Chữ Ơi Hình Nè!” – 60Continue reading “CHỮ ƠI HÌNH NÈ! – TURN SHIT”