TTST 08

– Anh là thầy giáo dạy văn hả?– Không, mình là copywriter. – Haha, là nghề gì chời. Anh muốn xăm ở đâu?– Bắp tay…– Thôi, chỗ đó thường lắm. Ai cũng xăm đó, nhàm. Xăm xích xuống dưới, nó mới lạ nè.– Chỗ đó lộ quá.– Không sao anh. Người ta nhìn riết SẼContinue reading “TTST 08”